Dodatkowe informacje

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Opracowanie: Urząd Miejski w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, tel.: (85)8797446
Aktualizacja: 28.06.2022 r. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Spraw Społecznych, tel.: (85)8696550

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

WYDAWANIE ODZIEŻY

WYDAWANIE LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

 • Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji BiałostockoGdańskiej
  ul. Warszawska 47, tel.: 607740560, email: [email protected]
  poniedziałek‑piątek: 14:00‑17:00
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
  ul. Kościelna 2, tel.: 696‑716‑180,
  poniedziałek‑piątek: 10:00‑17:00

WYDAWANIE ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH

WYDAWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”
  ul. Staszica 3, tel.: 502484316, email: [email protected]
  poniedziałek‑piątek: 8:00‑16:00, lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna
 • Fundacja DIALOG
  ul. ks. A. Abramowicza 1, tel.: (85)74240‑41, email: [email protected]
  poniedziałek‑piątek: 9:00‑17:00, sobota: 8:00‑16:00
 • Towarzystwo Amicus
  ul. Brukowa 28 lok. 8, tel.: 697‑697‑205, email: [email protected]
  poniedziałek: 13:0020:00, wtorek‑piątek: 8:00‑15:00, sobota: 9:00‑14:00
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”
  ul. Proletariacka 21, tel.: (85)‑652‑47‑17, 734‑164‑856, e‑mail [email protected]
  poniedziałek‑piątek: 8:00‑15:00
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
  ul. Kościelna 2, tel.: 696‑716‑180,
  poniedziałek‑piątek: 10:00‑17:00

POMOC W ZAKWATEROWANIU

 • Fundacja DIALOG
  ul. ks. A. Abramowicza 1, tel.: (85)74240‑41, email: [email protected]
  poniedziałek‑piątek: 9:00‑17:00
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
  ul. Kościelna 2, tel.: 696‑716‑180,
  poniedziałek‑piątek: 10:00‑17:00

POMOC W ZNALEZIENIU PRACY

POMOC PRAWNA

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”
  ul. Staszica 3, tel.: 502484316, email: [email protected]
  poniedziałek‑piątek: 8:00‑16:00, lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
  ul. Kościelna 2, tel.: 696‑716‑180,
  poniedziałek‑piątek: 10:00‑17:00
 • Fundacja POLZA
  ul. św. Rocha 3, sala 202, e‑mail: [email protected]
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 10:30‑12:30
 • Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Podlaski Klub Kobiet Biznesu
  ul. Antoniukowska 7, tel.: 602438953, e‑mail: [email protected]

POMOC W TŁUMACZENIACH Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
(nie dotyczy tłumaczenia przysięgłego)

OPIEKA NAD DZIEĆMI OD LAT 3

CZAS WOLNY – KÓŁKA TEMATYCZNE

 • Caritas Archidiecezji Białostockiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
  ul. Kościelna 2, tel.: 696‑716‑180,
  poniedziałek‑piątek: 10:00‑17:00

INNE WSPARCIE

 • Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym lub uszkodzonym centralnym układem nerwowym
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”
  ul. Bukowskiego 4, tel.: (85)7322345, email: [email protected]
 • Pomoc wolontariuszy znających język ukraiński w załatwianiu spraw w urzędach
  Fundacja „Okno na Wschód”
  ul. Ciepła 40 lok. 15, tel.: (85)6610933, email: [email protected]
 • Kompleksowa opieka medyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna nad dziećmi hospicyjnymi
  Fundacja „Pomóż Im”
  ul. Mazowiecka 33, tel.: (85)6622003, email: [email protected]
 • Dzienny pobyt, terapia i rehabilitacja dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, nauka w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami
  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”
  ul. Staszica 3, tel.: 502484316, email: [email protected]

  Uwaga! W lipcu i sierpniu – przerwa wakacyjna.

 • Punkt informacyjno-doradczy, asystent cudzoziemców, klub migranta, taniec współczesny dla dzieci, zumba dla dorosłych, zajęcia fotograficzne, filmowe, teatralne
  Fundacja POLZA
  ul. Branickiego 7 lok. 314, tel.: 539‑374‑859, email: [email protected]
 • Pomoc w opiece i utrzymaniu zwierząt domowych
  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku
  Fundacja Kotkowo
  ul. Dolistowska 2, tel.: 505978439, email: [email protected], [email protected]
 • Tłumaczenie na polski język migowy
  Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”
  ul. Zwycięstwa 8E, tel.: 606251269, email: [email protected]
 • Gimnastyka, zajęcia taneczne, opieka nad dziećmi
  Caritas Archidiecezji Białostockiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
  ul. Kościelna 2, tel.: 696716180

ZESTAWIENIE ORGANIZACJI – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Dziecięcy telefon zaufania

JĘZYK

ukraiński

KONTAKT

UWAGI

całodobowo

Polskie Forum Migracyjne

JĘZYK

ukraiński, rosyjski

KONTAKT

UWAGI

poniedziałek 16:0020:00,
środa 10:0014:00,
piątek 14:0018:00

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji MEANDRA (Białystok)

JĘZYK

tłumacz ukraiński

KONTAKT

Gabinet Psychoterapii i Analizy Marta Derlukiewicz (Białystok)

JĘZYK

tłumacz ukraiński

KONTAKT

Psychologowie Kryzysu Białorusi

KONTAKT

Alina, 793338906, telegram @Tsibulkaaa Warszawa, Polska;
Swietłana 575029066, telegram @Svetlana_bagira Warszawa, Polska;
Olga, telegram @Love_orchids, Białystok, Polska.

UWAGI

bezpłatna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych obywatelom Ukrainy i Białorusi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny w związku z trwającymi wydarzeniami

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY DO BIAŁOSTOCKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

I. Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do białostockich przedszkoli.

Dzieci z Ukrainy są przyjmowane do publicznych przedszkoli oraz obejmowane wychowaniem przedszkolnym na identycznych zasadach jak obywatele polscy.

Dzieci przebywające w Białymstoku przyjmowane są bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania.

W celu ustalenia, które przedszkola dysponują wolnymi miejscami, można kontaktować się bezpośrednio
z pracownikami Departamentu Edukacji, tel.: (85)8696370, (85)8696340, (85)8696350.

II. Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły,
w obwodzie której mieszka dziecko.
Dzieci mogą zostać przyjęte również do szkoły innej niż obwodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami.

Poziom klasy, do której zostanie przyjęte dziecko zostanie ustalony na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę ukraińską, a w przypadku ich braku na podstawie informacji udzielonych przez rodzica/opiekuna. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski.

Szkoły Miasta Białegostoku udzielają pomocy również w zakresie nauki języka polskiego.

Pomoc związaną z zapisaniem dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać
w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (85)8696333, (85)8696492, (85)8696347.

III. Przyjmowanie młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół ponadpodstawowych.

Młodzież przebywająca w Białymstoku przyjmowana jest bezpośrednio przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający
z zagranicy ubiegający się o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych
są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez zagraniczną szkołę), potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą.

Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie:

 • do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dołączyć należy
  do powyższych dokumentów zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • do szkoły, w której są oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, możliwa jest próba sprawności fizycznej;
 • do szkoły, w której są oddziały: dwujęzyczne, międzynarodowe możliwy jest sprawdzian kompetencji językowych.

Dyrektor szkoły decyduje o przeprowadzeniu powyższych sprawdzianów.

Uczniowie przybywający z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego odpowiedniego wykształcenia.

W przypadku pytań i problemów związanych z przyjmowaniem do szkół ponadpodstawowych można skontaktować się z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, tel.: (85)8696344, (85)8696345.

Pracownicy udzielają pomocy tylko w języku polskim.
Informacji udziela także Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (85)8797979.

LISTA PUNKTÓW ZBIERAJĄCYCH DARY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku – Strażacka 25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku – Kazimierza Pułaskiego 25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku – Piastowska 3D
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku – Porzeczkowa 11
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku – Magnoliowa 13
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku – Sokólska 1
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku – Juliusza Słowackiego 4
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku – Bohaterów Monte Cassino 25
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku – Gdańska 23/1
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku – Częstochowska 6A
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku – Kamienna 15
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku – Wesoła 11A
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku – Wiatrakowa 18
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku – Jesienna 8
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku – Legionowa 7
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku – Spacerowa 6
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku – Poleska 27
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku – Komisji Edukacji Narodowej 1A
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Władysława Broniewskiego 1
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku – Rzemieślnicza 12/3
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku – Mieszka I 18
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku – Leśna 30
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku – Polowa 7/1
Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku – Antoniuk Fabryczny 5/7
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku – Radzymińska 11
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku – Warmińska 55
Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku – Orla 4
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku – Żurawia 12
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku – Pogodna 12
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku – Jaworowa 8
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku – Stroma 16
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku – Rumiankowa 13
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku – Łagodna 10
Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku – Słonimska 38
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku – Palmowa 28
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku – Armii Krajowej 32
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku – Kazimierza Pułaskiego 96
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – Jana Krzysztofa Kluka 11A
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku – Dojlidy Górne 48
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku – Antoniuk Fabryczny 40
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku – Krakowska 19
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku – Zwycięstwa 28
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku – Brukowa 2
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku – Pałacowa 2/1
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku – Zwierzyniecka 9A
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku – Miodowa 5
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku – Warszawska 8
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku – Wierzbowa 7
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku – Piastowska 5
X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku – Stołeczna 6
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku – Artura Grottgera 9
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku – Upalna 26
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku – Słonimska 47/1
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku – Al. 1000‑lecia Państwa Polskiego 14
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku – Knyszyńska 12
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku – Gen. Józefa Bema 105
Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku – Władysława Broniewskiego 14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku – Narewska 11
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – Antoniuk Fabryczny 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Białymstoku – Marii Konopnickiej 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku – Promienna 13A
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku – Pietrasze 29
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku – Ks. Stanisława Suchowolca 26
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku – Stołeczna 21
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku – Sienkiewicza 57
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku – Świętojańska 1
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku – Antoniuk Fabryczny 40
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku – Ciepła 32